Triggerpoint Almere, gevestigd aan Randstad 22-165, 1316BM Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.triggerpointalmere.nl

Editiestraat 7, 1321NG Almere +31620625230

J.B. Sloothaak is de Functionaris Gegevensbescherming van Triggerpoint Almere. Hij is te bereiken via info@triggerpointalmere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Triggerpoint Almere verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Triggerpoint Almere verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw gezondheid:

Medische historie voor zover (mogelijk) relevant voor de klachten waarvoor je komt. Bijvoorbeeld of je operaties hebt ondergaan of ongevallen hebt meegemaakt.

Triggerpoint Almere verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je na de behandeling de factuur te kunnen mailen

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om je goederen en diensten te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Triggerpoint Almere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Triggerpoint Almere) tussen zit.

Bewaartermijnen:

Triggerpoint Almere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens                 > Bewaartermijn uiterlijk 5 jaar na de laatste behandeling

Reden van consult(en)     > Bewaartermijn uiterlijk 5 jaar na de laatste behandeling

Behandelgegevens           > Bewaartermijn uiterlijk 5 jaar na de laatste behandeling

Deze gegevens worden gedurende de genoemde termijn bewaard om bij herhalingsconsulten te kunnen beschikken over de behandelhistorie. Genoemde termijnen zijn de maximale termijnen. Soms worden dossiers al eerder vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Triggerpoint Almere verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Triggerpoint Almere gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Triggerpoint Almere en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@triggerpointalmere.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Triggerpoint Almere wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Triggerpoint Almere neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@triggerpointalmere.nl. Triggerpoint Almere heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Papieren dossiers met NAW gegevens en gegevens over de ontvangen behandelingen zijn dusdanig gearchiveerd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Er is een Excel bestand met daarin naamsgegevens en E-mail adressen van klanten ten behoeve van communicatie van Triggerpoint Almere met klanten. Dit bestand is voorzien van wachtwoord bescherming. De gebruikte password manager is KeePass. Op de gebruikte computers draait een betaalde versie van Avast als virusscanner en firewall. Automatische updates van Avast en Windows staan ingeschakeld.