Welkom terug Triggerpoint Almere

 Vanaf 2 maart 2021 is de praktijk van Triggerpoint Almere weer geopend!  Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doe ik aan de hand van een telefonische triage. Op basis van dat gesprek kan een afspraak worden gemaakt.

 Mocht je na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoek ik je de afspraak te annuleren.

COVID-19 maatregelen Triggerpoint Almere

Daarnaast heb ik in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Ik ontraadt je vooralsnog een afspraak te maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM:

Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert. Mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen met een HIV infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een HIV infectie met een CD4 cluster of differentiatie 4  getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte.
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Het RIVM geeft voor kwetsbare cliënten (zoals mensen van 70 jaar of ouder) aan:

Klanten met een verhoogde kans op ernstig beloop van COVID-19 kunnen, net als overige klanten geholpen/behandeld worden mits er sprake is van een nauwkeurige gezondheidscheck, deze is dan van extra belang.

Door een goede gezondheidscheck (door klant én medewerker) en het nemen van de verder beschreven maatregelen, is geen extra persoonlijke bescherming zoals schort of handschoenen nodig.

Je kunt geen afspraak maken als je één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) hebt: 

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)

Bij twijfel: overleg telefonisch met mij (0620625230).

Je kunt ook geen afspraak maken indien je een huisgenoot hebt met één van bovenstaande verschijnselen.

Als je 24 uur lang geen klachten hebt, kun je weer een afspraak maken.

Aanvullende maatregelen in de praktijk:

Wat vragen we van je?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Kom bij voorkeur alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
 • Bij binnenkomst was je op de daarvoor aangewezen plaats de handen
 • Houd 1.5 meter afstand van andere cliënten.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of je afspraak kan doorgaan.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling of Tikkie.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen.
 • Volg de instructies van de behandelaar altijd op.

Mijn voorzorg maatregelen:

Ik heb geen ziekteverschijnselen.

 • Ik geef geen hand bij binnenkomst.
 • Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest.
 • Ik ventileer en/ of lucht de behandelkamer.
 • Ik plan meer tijd voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.
 • Ik heb een grote luchtreiniger aangeschaft. Die de lucht in de behandelruimte elke 6 minuten volledig door een HEPA filter en een ionisatiekamer haalt. Zo worden alle ziektekiemen continu uit de lucht verwijderd. Een essentiële maatregel nu het vaak te koud is om de ramen open te hebben. Tussen de behandelingen in blijf ik ventileren met raam en deur open.

 

Update 24 februari 2021:

welkom terug triggerpoint Almere

Onze regering heeft (terecht) besloten dat de manier waarop Triggerpoint Almere werkt veilig is en niet zal bijdragen aan extra Covid-19 ziektegevallen. Daarom zijn cliënten met ingang van volgende week weer welkom in de praktijk aan de Randstad 22-165!

De veiligheidsmaatregelen van voor de afgelopen lock down blijven van kracht: van te voren nemen we een corona checklist door om te bepalen of het veilig is voor jou en voor mij om naar de praktijk te komen. De avond van te voren krijg je vanuit Aimy 2 coronavragen toegestuurd die je naar waarheid moet beantwoorden. Mocht je ’s morgens toch wakker worden met corona symptomen dan vraag ik je om te berichten dat je niet komt. En verplaatsten we de afspraak.

En natuurlijk staat de luchtreiniger continu te draaien en zet ik het raam zo vaak mogelijk open. Als we binnen de anderhalve meter van elkaar komen dragen we een mondkapje. Zo kan ik veilig de service blijven bieden die jullie van mij gewend zijn!

Update 01 februari 2021:

Lock down Triggerpoint AlmereIn verband met de COVID-19 lockdown heeft Triggerpoint Almere de deuren moeten sluiten.

De richtlijnen van de overheid voor wie wel mag werken en wie niet zijn niet erg duidelijk en niet consequent. Medisch noodzakelijke behandelingen mogen doorgaan. Maar blijkbaar alleen door artsen en fysiotherapeuten. Chiropractors en pijnbehandelaars mogen niet werken. Ondanks alle genomen maatregelen om veilig te kunnen werken is de praktijk dus gesloten tot de lockdown beëindigt wordt. Hopelijk mag ik na 2 maart weer werken aan de pijnklachten van mijn klanten. Als je dat wilt maken we vast een afspraak voor na 2 maart. Mocht het onverhoopt dan nog niet toegestaan zijn om aan je pijnklachten te werken dan verplaatsten we de afspraak. 

Voor online boekingen: http://trea.tw/1NGSy7b. Of bel met 0620625230. 

Update 28 december 2020:

 

Luchtkwal;iteit Triggerpoint Almere

 

 

 

 

 

Middenin de lockdown ben ik extra maatregelen aan het nemen om in 2021 nog veiliger cliënten met pijnklachten te kunnen helpen. Na de aanschaf van de volautomatische luchtreiniger enkele maanden geleden heb ik nu ook een apparaat gekocht dat continu de kwaliteit van de lucht in de praktijkruimte meet. We weten immers dat schone lucht, vrij van virusdeeltjes, essentieel is om veilig te kunnen behandelen. Deze luchtmonitor laat continu zien hoeveel deeltjes er in de lucht aanwezig zijn zodat ik kan zien of ik extra moet luchten. Samen met alle andere reeds genomen maatregelen zorgt dit ervoor dat een behandeling door Triggerpoint Almere een verwaarloosbaar risico op besmetting met het coronavirus oplevert.

 Update 01 december 2020:

Mondmaskerplicht Triggerpoint Almere

 

Vanaf vandaag is er een landelijke plicht om in openbare ruimtes een neus/mondkapje te dragen. Moet je bij Triggerpoint Almere dus ook een kapje dragen? In lijn met de huidige corona situatie is het sterk aanbevolen om in de algemene ruimtes, zoals de wachtkamer en het trappenhuis, een mondkapje te dragen. Onze verhuurder geeft aan dat dit geen openbare ruimtes betreft dus verplicht is het niet. Wel aanbevolen.
In mijn behandelruimte is er officieel geen verplichting om een mondkapje te dragen. Dat is omdat ik als pijnbehandelaar, net als fysiotherapeuten, onder de WKKGZ val. Die wet verplicht mij wel om veilige en goede zorg te leveren. Ikzelf zal dus vrijwel altijd een mondkapje dragen op de momenten dat ik binnen anderhalve meter van mijn cliënt kom. Ook vraag ik mijn cliënt om een kapje te dragen. Als je in buiklig op de tafel ligt kan het fijn zijn om het kapje even naar beneden te schuiven. Dat is dan ook veilig en toegestaan. Alles dat ik hier beschrijf is afgestemd met mijn beroepsgroep en in overeenstemming met de wettelijke regels.
Samen zorgen we ervoor dat ik je veilig kan behandelen!

 Ik hoop dat ik je zo snel mogelijk weer van dienst kan zijn zoals je dat van mij gewend bent. Ik zal jullie over de verdere ontwikkelingen blijven informeren. Blijf gezond!