Zoals je wellicht al vernomen hebt is de praktijk vanaf 11 mei 2020 weer open. Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doe ik aan de hand van een telefonische triage. Op basis van dat gesprek kan een afspraak worden gemaakt.

Mocht je na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoek ik je de afspraak te annuleren.

Daarnaast heb ik in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Ik ontraadt je vooralsnog een afspraak te maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM:

Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert. Mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
 • Mensen met een HIV infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een HIV infectie met een CD4 cluster of differentiatie 4  getal onder <200/mm2. 
 • Mensen met ernstige leverziekte. 
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Het RIVM geeft voor kwetsbare cliënten (zoals mensen van 70 jaar of ouder) aan:

Klanten met een verhoogde kans op ernstig beloop van COVID-19 kunnen, net als overige klanten geholpen/behandeld worden mits er sprake is van een nauwkeurige gezondheidscheck, deze is dan van extra belang.

Door een goede gezondheidscheck (door klant én medewerker) en het nemen van de verder beschreven maatregelen, is geen extra persoonlijke bescherming zoals mond/neusmasker, schort of handschoenen nodig.

Je kunt geen afspraak maken als je één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) hebt: 

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)

Bij twijfel: overleg telefonisch met mij (0620625230). 

 Je kunt ook geen afspraak maken indien je een huisgenoot hebt met één van bovenstaande verschijnselen.

 Als je 24 uur lang geen klachten hebt, kun je weer een afspraak maken. 

 Aanvullende maatregelen in de praktijk:

 Wat vragen we van je?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Kom bij voorkeur alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
 • Bij binnenkomst was je op de daarvoor aangewezen plaats de handen
 • Houd 1.5 meter afstand van andere cliënten.
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met je handen.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of je afspraak kan doorgaan.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling of Tikkie.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen.
 • Volg de instructies van de behandelaar altijd op.

 Mijn voorzorg maatregelen:

 • Ik heb geen ziekteverschijnselen.
 • Ik geef geen hand bij binnenkomst.
 • Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest.
 • Ik ventileer en/ of lucht de behandelkamer.
 • Ik plan meer tijd voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

 

Ik kijk er naar uit om je weer van dienst te zijn zoals je dat van mij gewend bent. Ik zal jullie over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.

 Blijf gezond!