Sinds 11 mei 2020 is de praktijk van Triggerpoint Almere weer open. Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doe ik aan de hand van een telefonische triage. Op basis van dat gesprek kan een afspraak worden gemaakt.

Mocht je na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoek ik je de afspraak te annuleren.

Daarnaast heb ik in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne.

Ik ontraadt je vooralsnog een afspraak te maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM:

Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de onderliggende aandoeningen:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert. Mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen met een HIV infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een HIV infectie met een CD4 cluster of differentiatie 4  getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte.
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

Je hebt een grotere kans om ernstig ziek te worden als je besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is.

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Het RIVM geeft voor kwetsbare cliënten (zoals mensen van 70 jaar of ouder) aan:

Klanten met een verhoogde kans op ernstig beloop van COVID-19 kunnen, net als overige klanten geholpen/behandeld worden mits er sprake is van een nauwkeurige gezondheidscheck, deze is dan van extra belang.

Door een goede gezondheidscheck (door klant én medewerker) en het nemen van de verder beschreven maatregelen, is geen extra persoonlijke bescherming zoals schort of handschoenen nodig.

Je kunt geen afspraak maken als je één van onderstaande verschijnselen (verkoudheidsklachten) hebt: 

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)

Bij twijfel: overleg telefonisch met mij (0620625230).

Je kunt ook geen afspraak maken indien je een huisgenoot hebt met één van bovenstaande verschijnselen.

Als je 24 uur lang geen klachten hebt, kun je weer een afspraak maken.

Aanvullende maatregelen in de praktijk:

Wat vragen we van je?

 • Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Kom bij voorkeur alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
 • Bij binnenkomst was je op de daarvoor aangewezen plaats de handen
 • Houd 1.5 meter afstand van andere cliënten.
 • Twijfel je over je gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of je afspraak kan doorgaan.
 • Betaling vindt bij voorkeur plaats via een pinbetaling of Tikkie.
 • Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen.
 • Volg de instructies van de behandelaar altijd op.

 Mijn voorzorg maatregelen:

 Ik heb geen ziekteverschijnselen.

 • Ik geef geen hand bij binnenkomst.
 • Na iedere cliënt reinig en/of desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest.
 • Ik ventileer en/ of lucht de behandelkamer.
 • Ik plan meer tijd voor de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.
 • Ik heb een grote luchtreiniger aangeschaft. Die de lucht in de behandelruimte elke 6 minuten volledig door een HEPA filter en een ionisatiekamer haalt. Zo worden alle ziektekiemen continu uit de lucht verwijderd. Een essentiële maatregel nu het vaak te koud is om de ramen open te hebben. Tussen de behandelingen in blijf ik ventileren met raam en deur open.

 Update 28 december 2020:

Luchtkwal;iteit Triggerpoint Almere

 

 

Middenin de lockdown ben ik extra maatregelen aan het nemen om in 2021 nog veiliger cliënten met pijnklachten te kunnen helpen. Na de aanschaf van de volautomatische luchtreiniger enkele maanden geleden heb ik nu ook een apparaat gekocht dat continu de kwaliteit van de lucht in de praktijkruimte meet. We weten immers dat schone lucht, vrij van virusdeeltjes, essentieel is om veilig te kunnen behandelen. Deze luchtmonitor laat continu zien hoeveel deeltjes er in de lucht aanwezig zijn zodat ik kan zien of ik extra moet luchten. Samen met alle andere reeds genomen maatregelen zorgt dit ervoor dat een behandeling door Triggerpoint Almere een verwaarloosbaar risico op besmetting met het coronavirus oplevert.

 

Update 14 december 2020:

Er worden vandaag nieuwe strenge maatregelen tegen de COVID-19 afgekondigd. Niet helemaal onverwacht en wat mij betreft ook best terecht.

Ook de contactberoepen zoals kappers en masseurs moeten tot en met 19 januari 2021 de deuren sluiten. Triggerpoint Almere dus ook? Nee, niet volgens de letter van de wet.

Mijn activiteiten als pijnbehandelaar vallen onder de WKKGZ, net zoals die van fysiotherapeuten. En medisch noodzakelijke behandelingen mogen door blijven gaan. Dat betekent wel dat ik me tot en met 19 januari wil beperken tot medisch noodzakelijke behandelingen. Als je pijn hebt kunnen we daar nog steeds aan werken.

Sportmassages en ontspannende massages doe ik de komende weken niet, al zou ik dat misschien wel mogen. Die grens van de wet wil ik zeker niet opzoeken. Hebben we al een afspraak staan voor de komende weken dan vraag ik je om voor jezelf na te denken of de behandeling voor jou noodzakelijk is of voornamelijk prettig. In dat laatste geval kunnen we de afspraak beter uitstellen tot na 19 januari.

Wil op dit bericht reageren door zelf even aan te geven wat je wilt met onze afspraak? Ook mag je me altijd bellen op 0620625230. Want ik doe dit graag in goed overleg met je.

Overigens blijven alle overige anti-corona maatregelen van kracht: alleen komen als je klachtenvrij bent, de avond van te voren de 2 corona vragen in de Aimy app beantwoorden, kort van te voren handen wassen, de luchtreiniger draait continu in de behandelruimte, ik zet tussendoor het raam open en we dragen mondkapjes als ik binnen de anderhalve meter van je kom.

Update 01 december 2020:

Vanaf vandaag is er een landelijke plicht om in openbare ruimtes een neus/mondkapje te dragen. Moet je bij Triggerpoint Almere dus ook een kapje dragen? In lijn met de huidige corona situatie is het sterk aanbevolen om in de algemene ruimtes, zoals de wachtkamer en het trappenhuis, een mondkapje te dragen. Onze verhuurder geeft aan dat dit geen openbare ruimtes betreft dus verplicht is het niet. Wel aanbevolen.
In mijn behandelruimte is er officieel geen verplichting om een mondkapje te dragen. Dat is omdat ik als pijnbehandelaar, net als fysiotherapeuten, onder de WKKGZ val. Die wet verplicht mij wel om veilige en goede zorg te leveren. Ikzelf zal dus vrijwel altijd een mondkapje dragen op de momenten dat ik binnen anderhalve meter van mijn cliënt kom. Ook vraag ik mijn cliënt om een kapje te dragen. Als je in buiklig op de tafel ligt kan het fijn zijn om het kapje even naar beneden te schuiven. Dat is dan ook veilig en toegestaan. Alles dat ik hier beschrijf is afgestemd met mijn beroepsgroep en in overeenstemming met de wettelijke regels.
Samen zorgen we ervoor dat ik je veilig kan behandelen!

Ik ben blij dat ik je weer van dienst kan zijn zoals je dat van mij gewend bent. Ik zal jullie over de verdere ontwikkelingen blijven informeren. 

Blijf gezond!